Γωνιακό μπάρμπεκιου σετ

Γωνιακό μπάρμπεκιου σετ

ψησταριά, παραδοσιακός φούρνος, πάγκος νεροχύτη και κίτρινο πυρότουβλο
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

πάγκος, νεροχύτης, ψησταριά και καφέ πυρότουβλο.
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

πάγκος, νεροχύτης, ψησταριά, παραδοσιακός φούρνος με ξύλα και κίτρινο πυρότουβλο.
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

πάγκος, νεροχύτης, ψησταριά, παραδοσιακός φούρνος με ξύλα και μαύρο - γκρι πυρότουβλο.
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

πάγκος, νεροχύτης, ψησταριά, παραδοσιακός φούρνος με ξύλα, με ακανόνιστο πορόλιθο και καφέ πυρότουβλο.
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

πάγκος, ψησταριά με ακανόνιστο πορόλιθο και καφέ πυρότουβλο.
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

ψησταριά, κυκλοθερμικός ξυλόφουρνος, με ακανόνιστο πορόλιθο και καφέ πυρότουβλο.
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

σύνθεση με πάγκο, νεροχύτη, ψησταριά και μαύρο - γκρι πυρότουβλο.
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

σύνθεση με παραδοσιακό φούρνο με ξύλα και κόκκινο πυρότουβλο.
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

σύνθεση - νεροχύτη, ακανόνιστο πορόλιθο και καφέ πυρότουβλο.
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

σύνθεση - ψησταριά με παραδοσιακό ξυλόφουρνο, ακανόνιστο πορόλιθο και καφέ πυρότουβλο.
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

σύνθεση με πάγκο - νεροχύτη, ψησταριά, κυκλοθερμικό φούρνο με ξύλα, με ακανόνιστο πορόλιθο και καφέ πυρότουβλο.
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

σύνθεση με πάγκο - νεροχύτη, ψησταριά με στενάρι και κόκκινο πυρότουβλο
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

σύνθεση με πάγκο - νεροχύτη, ψησταριά, παραδοσιακό φούρνο και καφέ πυρότουβλο.
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

σύνθεση με πάγκο - νεροχύτη, ψησταριά, παραδοσιακό φούρνο και κόκκινο πυρότουβλο.
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

με στενάρι και κόκκινο πυρότουβλο.
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

σετ με παραδοσιακό φούρνο με ξύλα και καφέ πυρότουβλο.
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

σετ με παραδοσιακό φούρνο με ξύλα και μαύρο γκρι πυρότουβλο
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

χτιστό με πέτρα καρύστου και κόκκινο πυρότουβλο.
Μπάρμπεκιου κήπου

Μπάρμπεκιου κήπου

χτιστό με στενάρι και χειροποίητο κόκκινο πυρότουβλο.