Σκαλιστές - κανουλάκια
Σκαλιστές - κανουλάκια
Βαρελάκια
Βαρελάκια
Καρύστου
Καρύστου
Στάμνα
Στάμνα
Σκαλιστή - κανουλάκι
Σκαλιστή - κανουλάκι